Daring Club Leuven Atletiek vzw logo

Daring Club
Leuven Atletiek

Wedstrijdatletiek

Niet meer dan een handvol atleten op het terrein ...

Een verlaten tribune ...

Een verlaten tribune ...

Kessel-Lo, 16 mei 2020

Sinds 4 mei zijn de trainingen op de terreinen in Kessel-Lo in zeer beperkte mate opnieuw gestart. Een korte impressie en vooruitblik.
Dank zij de bereidwilligheid van de Stad Leuven kreeg DCLA vanaf 4 mei de mogelijkheid om trainingen op de terreinen in Kessel-Lo op te starten, weliswaar in zeer beperkte mate en onder strikte voorwaarden. Er kon getraind worden in vaste groepjes van 3 personen en met een maximum van 3 groepjes of 9 personen per trainingssessie van anderhalf uur. Wegens die beperkingen bleven deze trainingen in eerste instantie gericht naar de kleine groep van atleten die in aanmerking komen voor deelname aan de Interclub, KVV en BK alle categorieën. Vrije tijdsblokken werden zo veel als mogelijk nog door bijkomende atleten benut.

Vanaf 17 mei wordt het aantal toegelaten trainingsgroepen uitgebreid van 3 naar 5 groepen (of 15 personen). Vanaf 24 mei is een verdere uitbreiding toegelaten. De Raad van Bestuur van DCLA beslist volgende week over de wijze waarop die volgende fase vanaf 24 mei wordt georganiseerd. Vanaf dan maken we ook werk van een geleidelijke heropstart van de jeugdtrainingen. Wel moet iedereen beseffen dat er ook dan nog heel wat beperkingen en voorwaarden van kracht blijven.

De eerste fase van de heropstart verliep vrij vlot en gedisciplineerd. Voor de atleten is het natuurlijk fijn om opnieuw op de vertrouwde terreinen te kunnen trainen, zeker voor de kampers die voor hun trainingen erg afhankelijk zijn van hun specifieke kampplaatsen. De loopgroepen organiseerden tijdens de periode van lockdown hun trainingen vooral in bossen en parken. Anderzijds vond iedereen het wel wat bevreemdend om in deze beperkte bezetting trainingen af te werken (zie foto’s).

We vernamen wel nog dat enkele van onze atleten in de voorbije weken getroffen werden door de ziekte Covid-19, sommigen onder hen met ernstige symptomen. Het toont aan dat ook jonge mensen tussen en 20 en 30 jaar een risico lopen en dat het dus voor iedereen raadzaam blijft om de algemene maatregelen te respecteren (afstand houden, handhygiëne, mondmaskers op de plaatsen waar dat nodig is, …). Bij de geleidelijke heropstart van de trainingen zal DCLA sterk de nadruk blijven leggen op het belang van alle veiligheidsvoorschriften en het stimuleren van het juiste gedrag bij iedereen.

Intussen raakte bekend dat alle sportcompetities tot einde juli verboden zijn. De Stad Leuven schrapt alle grote evenementen tot eind augustus. Dat betekent dat er dit jaar geen Meeting voor Mon plaatsvindt. De VAL houdt momenteel een bevraging bij alle clubs om te peilen naar de mogelijkheden voor het organiseren van atletiekwedstrijden vanaf 1 augustus. De evolutie van de situatie kan je volgen via de website van de VAL : atletiek.be

Ivo