Daring Club Leuven Atletiek vzw logo

Daring Club
Leuven Atletiek

Fotoalbums

Bekijk onze uitgebreide galerij.

DaDaDaDa

Dag Dagelijkse Daring Data

Fotoalbums

Bekijk onze uitgebreide galerij.

DaDaDaDa

Dag Dagelijkse Daring Data

Lid worden

Hoe aansluiten bij DCLA ?

SEIZOEN 2019-2020

Lidgelden 2019-2020

Jeugdatleet (Benjamin tot Miniem) : 180€
Overige wedstrijdatleten (Cadet tot Master): 200€
Recreant: 100€
G-atleet: 135€

Familiekorting: Het derde en vierde betalende lid van dezelfde familie krijgen een korting van 30€ op hun lidgeld. Vanaf het vijfde lid bedraagt de korting 50€.
Deze korting zal achteraf terugbetaald worden na inschrijving en betaling van de volledige individuele lidgelden.

De inschrijvingen voor seizoen 2019-2020 voor huidige jeugdleden (BEN-PUP-MIN), geboren tussen 2012 en 2007, zijn gestart op 2 september.

A. Voorinschrijving tussen 02/09 en 15/09 geldig voor
  - alle benjamins en eerstejaarspupillen
  - de tweedejaarspupillen en miniemen die aan minstens 1 wedstrijd hebben deelgenomen voor 31/08/2019
Deze type inschrijvingen zijn op 15/09 afgesloten.

B. Inschrijving tussen 16/09 en 23/09 geldig voor
  - bestaande jeugdleden die nog niet zijn her-ingeschreven of geen recht hadden op een voorinschrijving
  - nieuwe kandidaat-leden

Tussen 16/09 en 23/09 kan men zich door het invullen van het hierna volgende elektronisch formulier kandidaat stellen als jeugdatleet: https://forms.gle/c6YrBVYGNronouL68

Het feit dat u dit formulier hebt overgemaakt geeft nog geen garantie op lidmaatschap !

Op 23/09 zal deze inschrijvingsmodule voor de jeugd worden afgesloten. Het is na die datum niet meer mogelijk zich als jeugdatleet in te schrijven.

De jeugdgroepen zullen worden aangevuld tot het maximale aantal met kinderen die op 23/09 via deze weg werden ingeschreven. Dit gebeurt d.m.v. loting.
De loting gebeurt op basis van:
  - beschikbare plaatsen
  - loting prioriteit 1: bestaande jeugdleden die recht hadden op voorinschrijving + nieuwe kandidaat-leden
  - loting prioriteit 2: bestaande jeugdleden die geen recht hadden op een voorinschrijving.

Iedereen die zich heeft ingeschreven ontvangt in de week nadien een email met het resultaat van deze loting. Indien uw kind werd uitgeloot zal u worden uitgenodigd voor een infoavond (ouders) en eerste trainingsmoment (kind). Nadien kunt u beslissen of uw kind effectief lid wordt of niet. De aansluiting bij DCLA is pas definitief na betaling van het lidgeld (€180). Indien wij het lidgeld niet hebben ontvangen vóór 10/10 wordt de inschrijving van uw kind geschrapt en zullen wij een ander kind de kans geven lid te worden.

De inschrijvingen voor seizoen 2019-2020 voor de overige atleten (cadet tot en met masters) , de recreanten, de G-atleten en de clubmedewerkers (trainers, bestuursleden, juryleden en vaste medewerkers) starten eveneens vanaf 16/09. Zij kunnen zich inschrijven en betalen via het volgende online inschrijvingssysteem:

https://inschrijven.nl/form/2020093050994-nl

Mensen die denken recht te hebben op een verminderd lidgeld nemen best eerst contact met het secretariaatsteam.

Nog vragen ? Stuur dan gerust een email naar secretaris.dcla@gmail.com . Wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.

DCLA Lid worden