Daring Club Leuven Atletiek vzw logo

Daring Club
Leuven Atletiek

Fotoalbums

Bekijk onze uitgebreide galerij.

DaDaDaDa

Dag Dagelijkse Daring Data

Fotoalbums

Bekijk onze uitgebreide galerij.

DaDaDaDa

Dag Dagelijkse Daring Data

Lid worden

Hoe aansluiten bij DCLA ?

Omdat het seizoen 2018-2019 reeds ver gevorderd is kunnen de inschrijvingen niet meer online gebeuren.

Leden die zich na 1/04/2019 nog willen inschrijven kunnen hiervoor een email sturen naar secretaris.dcla@gmail.com met vermelding van naam, voornaam, adres, geslacht, nationaliteit, telefoon/gsm en geboortedatum. Er moet ook duidelijk vermeld worden of je wil aansluiten als recreant (jogger – mogelijk indien geboren in 2001 of vroeger) of als atleet.  Atleten dienen de naam van hun trainer eveneens te vermelden.

Inschrijven van jeugdatleten (°2006-°2011) is niet meer mogelijk voor dit seizoen.

Verder dient via email een bewijs meegestuurd te worden van de betaling van het lidgeld.  Dit lidgeld bedraagt :

200 euro voor bestaande leden - atleten (die nu pas opnieuw hun heraansluiting bevestigen) of nieuwe leden die al meetrainen van vóór 1/04 maar nu pas hun lidgeld betalen.
115 euro voor bestaande leden – recreanten (die nu pas opnieuw hun heraansluiting bevestigen)
140 euro voor nieuwe leden – atleten die pas zijn beginnen meetrainen na 1/04
85 euro voor nieuwe leden – recreanten die zich aansluiten na 1/04

Dit lidgeld dient gestort te worden op rekening van DCLA (BE51 0011 8741 2362 - BIC GEBABEBB) met duidelijke vermelding van je naam.

SEIZOEN 2019-2020

De inschrijvingen voor seizoen 2019-2020 voor huidige jeugdleden (BEN-PUP-MIN), geboren in 2012 of vroeger, zullen starten begin september.

A. Voorinschrijving tussen 02/09 en 15/09 geldig voor
  - alle benjamins en eerstejaarspupillen
  - de tweedejaarspupillen en miniemen die minstens aan 1 wedstrijd hebben deelgenomen voor 31/08/2019
Deze jeugdleden zullen ten laatste op 2/09 via email uitgenodigd worden om zich in te schrijven via een in de email toegevoegde link. Enkel die leden en hun broers en zussen kunnen gebruik maken van dit vóór-inschrijfrecht. Dit recht is geldig tot 15/09. Na die datum wordt dit deel van de inschrijvingsmodule afgesloten.

B. Inschrijving tussen 16/09 en 23/09 geldig voor
  - bestaande jeugdleden die nog niet zijn her-ingeschreven of geen recht hadden op een voorinschrijving
  - nieuwe kandidaat-leden

Op 16/09 wordt op de website (lid worden) een link geplaatst naar de inschrijvingsmodule voor de jeugd (°2007-°2012). Het feit dat uw kind op deze wijze wordt ingeschreven geeft nog geen garantie op lidmaatschap !

Op 23/09 zal deze inschrijvingsmodule voor de jeugd worden afgesloten. Het is na die datum niet meer mogelijk nog jeugdatleten in te schrijven.

De jeugdgroepen zullen worden aangevuld tot het maximale aantal met kinderen die op 23/09 via deze weg werden ingeschreven. Dit gebeurt d.m.v. loting.
De loting gebeurt op basis van:
  - beschikbare plaatsen
  - loting prioriteit 1: bestaande jeugdleden die recht hadden op voorinschrijving + nieuwe kandidaat-leden
  - loting prioriteit 2: bestaande jeugdleden die geen recht hadden op een voorinschrijving.

Iedereen die zich heeft ingeschreven ontvangt in de week nadien een email met het resultaat van deze loting. Indien uw kind werd uitgeloot zal u worden uitgenodigd voor een infoavond (ouders) en eerste trainingsmoment (kind). Nadien kunt u beslissen of uw kind effectief lid wordt of niet. De aansluiting bij DCLA is pas definitief na betaling van het lidgeld (€200). Indien wij het lidgeld niet hebben ontvangen vóór 1/10 wordt de inschrijving van uw kind geschrapt en zullen wij een ander kind de kans geven lid te worden.

Nog vragen ? Stuur dan gerust een email naar secretaris.dcla@gmail.com . Wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.

DCLA Lid worden