Daring Club Leuven Atletiek vzw logo

Daring Club
Leuven Atletiek

Fotoalbums

Bekijk onze uitgebreide galerij.

DaDaDaDa

Dag Dagelijkse Daring Data

Fotoalbums

Bekijk onze uitgebreide galerij.

DaDaDaDa

Dag Dagelijkse Daring Data

Verzekering

Als lid van DCLA ben je verzekerd indien je een letsel oploopt tijdens een training of wedstrijd. Dit betekent dat wij als club jouw ongeval kunnen aangeven bij de verzekeringsmaatschappij. Zij zal de kosten terugbetalen die niet door de mutualiteit worden gedekt.

Het betreft hier een ONGEVALLENverzekering dus alle letsels ten gevolge van overbelasting worden niet gedekt door de polis.

Wat moet je hiervoor doen?

Je kunt een aangifteformulier, inclusief een medisch attest, hier downloaden.

Je vult zelf het formulier in en laat het medische attest invullen door de behandelende geneesheer.

Het ingevulde formulier en het medisch attest stuur je ingescand op naar Johan De Coninck (verantwoordelijke verzekering bij DCLA).
Ingevuld formulier en medisch attest NOOIT zelf naar Ethias sturen!

Johan zal ervoor zorgen dat jouw documenten worden opgestuurd naar Ethias, onze verzekeringsmaatschappij. Opgelet! De aangifte moet binnen de 10 dagen na het ongeval bij Ethias zijn.

Je zal enkele weken later (meestal +/- 4 weken) een brief van Ethias ontvangen waarin bevestigd wordt dat ze jouw aangifte hebben ontvangen. Deze brief bevat ook een referentie die je zeker moet vermelden bij alle correspondentie met de verzekeringsmaatschappij.

Zodra je bericht hebt gekregen van Ethias, kan je facturen, apothekersrekeningen,... zelf doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij. Voor medische kosten met tussenkomst van de mutualiteit vraag je bij de mutualiteit een overzicht van de kosten die je zelf hebt betaald.

Bij de brief van Ethias vind je ook een attest van genezing. Dit vul je in na volledige genezing en stuur je rechtstreeks naar Ethias. Dan kan het dossier worden afgesloten.

Indien je hierover nog vragen hebt of wanneer je meer dan 4 weken na de aangifte nog geen antwoord hebt gekregen van Ethias, kan je altijd contact opnemen met Johan.

Johan De Coninck
Johan De Coninck

Team infrastructuur, Verantwoordelijke verzekeringen
DCLA Verzekering