Daring Club Leuven Atletiek vzw logo

Daring Club
Leuven Atletiek

Fotoalbums

Bekijk onze uitgebreide galerij.

DaDaDaDa

Dag Dagelijkse Daring Data

Fotoalbums

Bekijk onze uitgebreide galerij.

DaDaDaDa

Dag Dagelijkse Daring Data

Vertrouwenspersoon

Binnen de club hebben we 2 vertrouwenspersonen die jullie kunnen bijstaan bij vragen of problemen.

Mijn naam is Katleen Vandenberghe en ik ben 1 van de 2 vertrouwenspersonen van DCLA.

Mijn naam is Koen Beullens en ik ben de 2de vertrouwenspersoon van DCLA.

Binnen een sportclub is het van belang dat we ons op een correcte, respectvolle manier gedragen en dat grensoverschrijdend gedrag gebannen wordt. Onze taak bestaat erin om in alle discretie en met de nodige tact hulp te bieden bij problemen tussen atleten onderling, atleten en trainers, trainers en ouders, bestuur en trainers, atleten en bestuur,…

Er zijn grenzen in de manier waarop we met mekaar omgaan: pestgedrag, seksueel overschrijdend gedrag, mentale druk,... worden binnen onze club niet getolereerd!

Word jij gepest? Of ondervind jij problemen met grensoverschrijdend gedrag tijdens je atletiekactiviteiten? Blijf er niet mee zitten en twijfel niet ons te contacteren zodat we samen op zoek kunnen gaan naar de beste oplossing voor de verschillende partijen. Elke melding wordt ernstig genomen en steeds behandeld met de nodige discretie.

We zijn meestal te bereiken tijdens de trainingen op woensdag en vrijdag, en steeds via e-mail: vertrouwenspersoon@dcla.be.

Afhankelijk van de vraag, melding of klacht kunnen we de hulp inroepen van internen in de club of van de vertrouwenspersonen van de VAL.

Graag verwijzen we ook naar de relevante pagina op de website van de Vlaamse atletiekliga en naar het handelingsprotocol dat iets meer uitleg geeft over de wijze waarop DCLA met meldingen omgaat.

Weet dat je ook terecht kan bij de hulplijn 1712 voor vragen over geweld (www.1712.be) of als jongere bij Awel (nummer 102 of www.awel.be).