Daring Club Leuven Atletiek vzw logo

Daring Club
Leuven Atletiek

Personalia

Afscheid van Raymond Verlinden

Kiezegem, 13 maart 2020

Met droefheid melden wij u het overlijden van Raymond Verlinden. Raymond is de grootvader van Kaat Verlinden (Miniem).

Wij bieden aan Kaat en de hele familie onze oprechte gevoelens van medeleven aan.
DCLA