Daring Club Leuven Atletiek vzw logo

Daring Club
Leuven Atletiek

Varia

Nieuwe fase in de sportwerking

Kessel-Lo, 22 mei 2020

Dag grote DCLA-familie,

Zoals reeds aangekondigd gaat vanaf maandag 25 mei weer een nieuwe fase in van de opstart van onze sportactiviteiten. Beetje bij beetje worden nieuwe groepen van atleten terug geactiveerd.
DCLA hanteert hier - in samenspraak met de stad Leuven - het principe van een voorzichtige terugkeer. Vanaf maandag dus stilaan terug in grotere groepen, al blijft de bezetting per tijdslot nog beperkt tot maximaal 40 atleten op de piste.
Nieuw hierbij is dat we terug in beperkte mate de jeugdwerking (en ook de G-werking) opstarten.
Technisch directeur Ivo Hendrix en jeugdcoördinator Johan Klykens hebben hiervoor een immense puzzel samen kunnen stellen, met dank ook aan de disciplinetrainers die gelukkig ‘discipline’ in acht nemen.
Het is uiteraard nog niet ‘business as usual’ maar het compromis is er eentje dat kan tellen. Ik zou hierbij wel willen oproepen om goed de basisregels inzake hygiëne te blijven volgen. Dit is de enige manier om veilig te kunnen sporten en om op termijn de clubwerking terug te kunnen normaliseren.
Deze regeling zal nu in voege zijn tot de week van 8 juni. Tegen dan zullen er wellicht nieuwe richtlijnen komen van de stad Leuven en de veiligheidsraad en zal de Raad van Bestuur zich tijdig beraden voor de volgende stappen.

Hopend op jullie begrip voor de voorzichtige terugkeer!

Beste groet,

Peter Van Puyvelde
Voorzitter DCLA