Daring Club Leuven Atletiek vzw logo

Daring Club
Leuven Atletiek

Varia

Wanneer en door wie kan er getraind worden op de terreinen in Kessel-Lo ?

Kessel-Lo, 21 november 2020

Tot 13 december gelden volgende regels en afspraken voor het gebruik van de terreinen in Kessel-Lo door de leden van DCLA.
Elk lid van DCLA kan trainen op de terreinen in Kessel-Lo. De trainingen van benjamins, pupillen en miniemen (-12 jaar) vinden plaats in groepsverband, op maandag- woensdag- en vrijdagavond en op zaterdagvoormiddag.

Alle andere DCLA-leden kunnen trainen op weekdagen vanaf 16:00 uur en op zaterdagen en zondagen vanaf 9:00 uur. Deze trainingen kunnen enkel plaatsvinden in groepen van maximum 4 personen (trainer inbegrepen) en mits het respecteren van de algemene regels inzake afstand houden, dragen van mondmasker waar dat aanbevolen of verplicht is, handhygiëne, e.d. Een grotere trainingsgroep mag worden opgesplitst in verschillende groepjes van max. 4 personen, op voorwaarde dat tussen de groepjes de afstand van 1,5m wordt gerespecteerd. De Stad Leuven oefent regelmatig controle uit op de naleving van deze richtlijnen.

Tijdens de trainingen op woensdag- en vrijdagavond van 18:00 uur tot 19:30 uur zijn er zes trainingsgroepen en in totaal zo’n 80 à 100 jeugdatleten op het terrein. Daarom bevelen we aan om, bij voorkeur en in de mate van het mogelijke, andere trainingsmomenten te kiezen. Indien je toch graag op woensdag- of vrijdagavond gebruik maakt van de piste - en dat kan - laat het dan vooraf weten aan ivohendrix@yahoo.com, zodat we een inschatting kunnen maken van het eventuele risico op overbezetting van de piste. We starten voorlopig geen reserveringssysteem op en rekenen er op dat de spontane spreiding van de trainingsmomenten voor een veilig gebruik van de piste zorgt.

De kantine en de kleedkamers blijven gesloten. De powerzaal mag niet gebruikt worden en er worden geen toeschouwers toegelaten. Net als tijdens de eerste periode van lockdown vragen we aan de trainers en atleten om het gebruikte materiaal te ontsmetten en om ’s avonds de lichten te doven en de toiletten en de toegangspoort af te sluiten. Instructies hiervoor zijn bij de bestuurders van DCLA op te vragen.

Voor wie daar de voorkeur aan geeft is de atletiekbaan van het Universitaire Sportcentrum vrij toegankelijk voor de houders van een sportkaart.
Het DCLA-bestuur